Google PlusFacebookTwitter

Dla kogo i dlaczego?

Biznes

Piszę dla osób przedsiębiorczych, którzy cenią profesjonalizm i odpowiedzialność w życiu i pracy. Jeśli więc chcesz każdego dnia doskonalić się, by swoimi działaniami pomagać innym i zmienić świat na lepsze, odkrywaj własny cel w życiu i zapominj o korporacyjnym „szybciej, lepiej, więcej”. Daż do celu, którym jest „Ktoś” a nie „coś”.

Życie

Życie to projekt. Ma swój początek i koniec, bo choć nie znamy deadlinu, to jest określone w ramach czasowych. Projekt ten ma określony cel, który dla każdego jest indywidualny i unikalny, ale dla wszystkich charakteryzuje się podobnym cyklem i fazami. Każdy żyje w określonym miejscu i czasie, gdzie oddziałują czynniki zewnętrzne. W życiu występują też różne grupy interesariuszy.  Zostań Project Mangerem swojego życia. Na samym końcu za wszystko będzie nas rozliczał zleceniodawca (wiesz jaki).

Wartości

Czyli to co pozwala zrównoważyć pracę i życie. Wartości w sensie niematerialnym to fundament stanowiący o dokonywanych wyborach w życiu i biznesie. Okreś swoje kluczowe wskaźniki sukcesu.

 

(Nie)małym drukiem: