Google PlusFacebookTwitter

Dzielenie się z innymi

Bogatymi czyni nas nie to, co otrzymujemy, ale to co dajemy innym.

Saint-Exupery

Obdarowuj

W pogoni za pełnym szczęściem kolekcjomujemy wydarzenia, przyjemności, marzenia. Pełne szczęście nie jest celem, jest darem. Nie stawiaj sobie szczęścia za cel, ale obdarowuj szczęściem innych.

Dobro

Rób dobro. Bezinteresownie!

Miłość

Kochaj bezwarunkowo. Nie ustalaj granic miłości.

Skoncentrowanie na człowieka

Celem powinien być „Ktoś” a nie „coś”.

Empatia

Otwórz się i słuchaj.

Zaufanie

Pewne rzeczy powinny być dla nas pewniejsze niż to, że rano wstanie słońce.

Optymizm

Codziennie świadomie staraj się wspierać dobre strony życia.

Sztuka pozytywnego myślenia - Klaus W. Schneider